Get all users who live in downtown Boston using lat/lng (Finnish)

get all users who live in downtown Boston using lat/lng

SQL-lause Postgres-tietokannalle:

SELECT
 *
FROM
 users
WHERE
 ST_DWithin (
  users.location,
  ST_SetSRID (ST_MakePoint (-71.0596, 42.3601), 4326),
  1000
 );

Selitys:

 • SELECT * FROM users: Valitsee kaikki käyttäjät taulusta "users"
 • WHERE ST_DWithin(users.location, ST_SetSRID(ST_MakePoint(-71.0596, 42.3601), 4326), 1000): Rajaa tulokset käyttäjille, joiden sijainti on etäisyydellä enintään 1000 metriä koordinaateista (-71.0596, 42.3601), jotka on määritelty latitudina ja longitudina PostGIS-geometriatyypin avulla.
public8/24/2023